Wednesday, December 17, 2008

The Recursive Song

(based on Dror Gill's The Recursive Song)

אני נוסע לי באוטו ופותח את הרדיו

ושומע את השיר שאני שר עכשיו

שיר על נסיעה באוטו והאזנה לרדיו

שמשמיע את השיר שאני שר עכשיו


זה השיר הרקורסיבי עם התייחסות עצמית

שמגיעה לפרדוקס בצורת פרקטל

כמו מראה אל מול מראה שמשתקפת אינסופית

או מכונה שמייצרת לעצמה את החשמל


השיר הפך להיט ענק אז משמיעים אותו ברדיו

הוא אפילו התקבל לרשימה של גלגל"צ

בכל פעם ששומעים אותו מתנגן ברדיו

על עצמו הוא מספר איך לצמרת הוא קפץ


זו נבואה של השוטים שאת עצמה הגשימה

אם תאמין שמשהו יקרה אז הוא יקרה

אם תתכנן מסע בזמן אחורה או קדימה

במוקדם או במאוחר תפגוש בשיר הזה


אז תיקח אותו איתך ותזמזם אותו בדרך

והוא מיד ישוב ויזמזם אותך בחזרה

ויספר לך סיפור שתחילתו בסוף בערך

על מה שכבר יקרה ומה שעוד מעט קרה


אם תנסה בשערות למשוך את עצמך למעלה

או לרדוף וגם לתפוס לעצמך את הזנב

או לבנות מכונה שתמשיך לנֶצַח הלאה

תגלה מהר מאד אם יש או אין מצב

1 comment:

Tal Yaniv said...

אהבתי מאד!

טל