Tuesday, September 9, 2008

The Hi-Tech Blues

(based on למה הפסקנו לקנא בעובדי ההיי-טק by Sami Perez)

אין כמו בהי-טק
כך אמרו לי כולם
בוא אל ההי-טק
המקום המושלם
משכורות בשמיים
בלי לכלוך בידיים
אז בוא אל ההי-טק
תעשה ת'מכה

אצלנו בהי-טק
יש רכב צמוד
ארוחות הן עלינו
סושי בר או שיפוד
תקבל מניות
ותראה ארצות
אז בוא אל ההי-טק
תעשה ת'מכה

אז באתי להי-טק
הייתי מוכרח
אחרי ששמעתי
ששם טוב כל כך
אבל גיליתי
תוך כמה ימים
שההי-טק הזה,
באמת, הוא מכה

סגור לי בקיוביק
כמו תא מעצר
וכל העולם שלי
הוא מסך ועכבר
לא פוגש אנשים
לא מפעיל ת'חושים
הגעתי להי-טק
וקיבלתי מכה

עובד מהבוקר
עד מאד מאוחר
חוזר לי הביתה
הסיפור לא נגמר
פותח מחשב
במייל מתכתב
עם חו"ל יש שיחה
לא רואה משפחה
מה יש לי לומר
עצוב לי ומר
אני כאן בהי-טק
כן, חטפתי מכה

ואז קרה לי
דבר נהדר
החברה נסגרה לי
ואני מפוטר
קם מאוחר
לא עושה שום דבר
נגמר לי ההי-טק
ואני מאושר


No comments: